Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ": " ΣΗΚΩ ΕΠΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ "


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ


Σήκω επάνω Ελληνική Νεολαία. Δεν υπάρχει δια σε άλλη πραγματικότης παρά η Ελληνική Πατρίς. Μόνον εκεί θα επανεύρης τον εαυτόν σου. Μόνον μέσα εις τας Εθνικάς παραδόσεις θα επανεύρης τον προορισμόν σου. Μόνον εις τον Ελληνικόν Πολιτσμόν θα επανεύρης τα ιδανικά σου και τα όνειρά σου. Χωρίς αυτά, δεν ημπορείς να ζήσης, Ελληνική Νεολαία. Μόνον εκείνα τα οποία σου εδημιούργησεν η Ελληνική Ιστορία αποτελούν το σώμα σου και την ψυχήν σου. Τα ξένα κατασκευάσματα, με τα οποία ηθέλησαν να σε παρασύρουν οι αγύρται με τους παράφρονας ρομαντισμούς των, ειναι ψεύτικα δια σε και αποτελούν δηλητήριον.

Διότι, εννόησε το, δεν μπορείς να... ζήσης αλλέως παρά Ελληνικά μέσα εις την Φυλήν σου και μόνον εκεί μέσα θα ιδής ότι θα επανεύρης την χαράν και την αισιοδοξίαν, αι οποίαι σού έλειψαν. Και όταν θα τας επανεύρης, θα ιδής με τι ευκολίαν θα υπερπηδήσης τα εμπόδια και τας δυσκολίας τής ζωής και τι μέλλον θα παρασκευάσης και δια τον εαυτόν σου και δια την Ελλάδα, εις την οποίαν ανήκεις αναποσπάστως.

Πηγή: http://www.stoxos.gr/2009/11/blog-post_15.htmlΣήκω λοιπόν, Ελληνική Νεολαία, απόβαλε μακράν σου τας αγυρτείας και τα ψεύδη, με τα οποία σού εδηλητηρίασαν την ψυχήν. Πέταξε μακράν σου τα ελεεινά αναγνώσματα, τα οποία σε διδάσκουν την ανηθικότητα και την ανανδρίαν, ακόμα και εκείνα τα οποία, δήθεν φιλολογικά έργα, σε διδάσκουν να φοβάσαι τους αγώνας τής ζωής και να μη σκέπτεσαι παρά το άτομόν σου και την υλικήν απόλαυσίν σου.Ιωάννης Μεταξάς (από ραδιοφωνικό λόγο του, την 10η Αυγούστου τού 1936)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου