Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

H EΛΛΑΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


"Υπάρχουν στιγμές στις οποίες ένας λαός οφείλει εάν θέλει να μείνει μεγάλος να είναι ικανός να πολεμήσει, έστω και χωρίς ελπίδα νίκης ...
Μόνον διότι πρέπει"

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Εθνικό Καθεστώς - 4 Αυγούστου 1936

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - 1938